DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁNÍ

PASPORTIZACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOTACE Z FONDŮ EUČinnosti

Hlavní náplní INCA spol. s r.o.:

Dopravní projektování

 • Místní komunikace
 • Účelové komunikace
 • Pěší komunikace a cyklistické stezky
 • Zklidňování dopravy
 • Statická doprava – odstavné a parkovací plochy
Více informací

Pasportizace stavebních objektů

 • VSTUPNÍ POSOUZENÍ STAVU SPRÁVY NEMOVITOSTÍ
 • KOMPLEXNÍ ANALÝZA SYSTÉMU SPRÁVY NEMOVITOSTÍ
 • PASPORTIZACE A INVENTARIZACE MAJETKU
 • DIGITALIZACE DAT A JEJICH ZANESENÍ DO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
 • METODIKA A ŠKOLENÍ
 • PROJEKČNÍ A PROJEKTOVÁ ČINNOST
Více informací

Dotace z fondů EU

 • Vyhledání vhodného dotačního programu
 • Příprava projektového záměru
 • Konzultace projektového záměru
 • Administrace projektu po celou dobu jeho realizace
 • Příprava výběrových řízení
 • Příprava zpráv o udržitelnosti
Více informací
 

Mezi další činnost patří:

 • Dopravní průzkumy
 • Sčítání dopravy
 • Pasport dopravního značení