Dotace z fondů EU

Nabízené služby:

  • Vyhledání vhodného dotačního programu
  • Příprava projektového záměru
  • Konzultace projektového záměru
  • Administrace projektu po celou dobu jeho realizace
  • Příprava výběrových řízení
  • Příprava zpráv o udržitelnosti

 

Zkušenosti s dotačními programy:

OP VVV – Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání
OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro Konkurenceschopnost
IROP – Integrovaný regionální operační program

Kontakt:

Ing. Michal Uhlař

Telefon: +420 737 129 976
email: michal.uhlar@in-ca.cz